Puszcza Bukowa

Miałam okazję już jakiś czas temu być w Puszczy Bukowej, która jest kompleksem leśnym leżącym na Wzgórzach Bukowych. Jej teren wchodzi w skład Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. Można w niej dostrzec, iż głównie dominują żyzne lasy liściaste zwłaszcza buczyny. Można zaobserwować je w różnych postaciach siedliskowych. Dodatkowo znajdują się lasy łęgowe, olsy, dąbrowy, bory sosnowe jak również grądy. Dużym atutem tego obszaru jest bogata rzeźba Wzgórz Bukowych, dzięki którym istnieje możliwość zróżnicowania lasów a także zachowanie ich naturalnych walorów. Ciekawostką w Puszczy jest fakt, iż można zobaczyć kurhany jak również cmentarzyska z epoki brązu. Niegdyś Puszczy groziło uprzemysłowienie, dlatego też zostało założone Towarzystwo Puszczy Bukowej, którego głównym celem było hamowanie tego procesu.

Puszcza ta posiada wiele szczytów, na które można się wybrać. Kilka najwyższych to Bukowiec, Lisica, Łowczyn, Rosocha, Wodnik czy Klasztorne. Oprócz nich są również zlewiska Płoni, Odry i Krzekny oraz jeziora, Binowskie, Glinna Wielka, Piasecznik Wielki. Cały obszar Puszczy stwarza doskonałe warunki do przyjemnego pobytu oraz odpoczynku.

Komentowanie wyłączone